Hızlı Erişim

AKKUŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı, Bütünleme Sınavı, Diğer Sınavlar ve Yaz Stajı Uygulamaları Hakkında Alınan Yönetim Kurulu Kararımız

KARAR–2020/10

 

                Meslek Yüksekokulumuz 2019-2020 bahar yarıyılı akademik takvimde yapılan güncellemeler doğrultusunda yapılacak olan yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, mezuniyet iki ders sınavları, mazeret sınavları, staj, laboratuvar vb. uygulamalarda uygulanacak olan esaslar görüşüldü.

 

Buna göre;

 

a)      Öğrencilerin ara sınavlarını yerine getiremeyişi nedeniyle yüksekokulumuza ulaşması halinde dersin öğretim elemanı ilgili mazeret durumunu değerlendirerek yönetim kurulu kararını beklemeden bölüm başkanlığı görüşü alınarak mazeret sınavı yapabileceği, final ve bütünleme sınavlarında da aynı uygulamanın geçerli olmasına,

 

b)     Yüksek Öğretim Kurulu ve Üniversitemiz Senato kararı gereğince; Meslek Yüksekokulumuz öğretim elemanları yarıyıl sonu sınavlarını; eş zamanlı online sınav, eş zamanlı olmayan online sınav, ödev, sunum, rapor, araştırma, proje vb. şekillerde uygun gördüğü gibi yapabileceğine, sınav not ağırlığının %60 olarak değerlendirileceğine ve aynı şekilde bütünleme sınavlarında ve mezuniyet iki ders sınavların da uygulayabilmesine,

 

c)      Pandemi durumunun ilerleyen dönemlerdeki durumu kestirilemediği için Meslek Yüksekokulumuz birinci sınıf öğrencilerinin STAJ-I uygulamasının 2020-2021 bahar dönemi sonunda STAJ-I ve STAJ-II şeklinde yaptırılmasına, ikinci sınıfta olan ve mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimizin stajlarını, yine pandemi durumu göz önünde bulundurularak ve Üniversitemiz Senatosunun kararına göre STAJ-I ve STAJ-II zorunlu staj uygulamalarını bölüm başkalığı görüşleri doğrultusunda; ödev, proje, sunum, vaka analizi vb. yöntemlerle yapacaklardır.  Bölüm başkalığı kararı ile öğrencilerin gerekli ise online olarak bölüm kuruluna stajlarını sunabileceklerine,

 

d)     Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Staj Yönetmeliği gereğince ilgili alanda çalıştıklarını beyan eden öğrencileri staj muafiyet başvurusunda bulunabileceğine, başvurunun bölüm staj kurulunca uygun bulunması halinde STAJ-I ve STAJ-II zorunlu staj uygulamalarından muaf tutulabileceğine,

 

Alınan kararların sadece 2019-2020 bahar yarıyılını kapsayacağını, kararın öğrenci ve öğretim elemanlarına bildirilmesine ayrıca Rektörlük Makamına (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü) arzına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 


Eklenme Tarihi : 05-06-2020 14:03:09