AKKUŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Staj İşlemleri ve Formlar

STAJ EVRAKLARININ TAMAMLANMASINDA İŞLEM BASAMAKLARI

(Staj süresi toplam 30 iş günü olup, 1. sınıf sonunda 15 iş günü ve 2. sınıf sonunda 15 iş günü olmak üzere iki staj yapabilecekleri gibi, tamamı 2. sınıf sonunda tek seferde 30 iş günü olarak da yapılabilir. Ancak 1. sınıf sonunda en fazla 15 iş günü staj yapılabilir.) 

1- SB2 ve Zorunlu Staj Formunu (2 Adet) Staj Başvurusunda bulanacakları iş yerlerine imzalı ve kaşeli olacak şekilde onaylatılmalıdır. İş yeri istemesi durumunda e-devlet üzerinden öğrenci belgesi temin edilmelidir.

2- SB1 formu doldurularak, form ekine işyerine daha önce onaylatılmış olan SB2 ve Zorunlu Staj FormlarıSağlık Provizyon Çıktısı, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Sağlık Yardım Formu en geç 3 Temmuz 2023 tarihi mesai bitimine kadar öğrenci işleri bürosuna elden teslim edilmesi gerekmektedir.

3- En geç 3 Temmuz 2023 tarihine kadar SB3 formu doldurulup onaylatılarak öğrenci işleri bürosundan Zorunlu Staj Formunun bir nüshası ile staja başlayacağınız gün olan 10 Temmuz 2023 günü staj yapacağınız firmaya/kuruma teslim edilecektir.

4- Staja başladığınız ilk gün SB4 formu doldurulup öğrenci ve iş yeri tarafından onaylandıktan sonra 7 gün içerisinde okulumuza ulaşacak şekilde posta veya kargo yoluyla iadeli ve taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.

5- Staj dosyası oluşturularak her günün bitiminde D2 formu doldurularak işyeri sorumlusuna onaylatılacaktır. Aynı şekilde yapılan çalışmaların detaylarıyla ilgili olarak her gün için D3 formu detaylı ve düzgün bir şekilde doldurulup onaylatılacaktır.

6- Stajın son günü SB6 Staj Değerlendirme Formunun işyeri yetkilisi ve/veya sorumlu personelin onaylayıp kapalı ve kaşeli zarf içerisine koyması sağlanarak staj dosyasına iliştirilecektir.

7- SB8 Staj Teslim Dilekçesi doldurularak ekinde, eksiksiz olarak hazırlamış olduğunuz Staj Dosyası, kapalı zarf içerisinde bulunan SB6 Staj değerlendirme formu ve varsa diğer evraklarla birlikte elden veya posta/kargo ile iadeli ve taahhütlü olarak en geç 25 Ağustos 2023 tarihi mesai bitimine kadar okulumuz öğrenci işleri birimine teslim edilmiş olması gerekmektedir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden okulumuz sorumlu değildir.

8- Tüm öğrencilerimizin staj başlangıcı 10 Temmuz 2023'tür. Bitiş tarihi 15 gün staj yapacak olan öğrencilerimiz için 28 Temmuz 2023, 30 gün staj yapacak öğrencilerimiz için 18 Ağustos 2023'tür.

9- Staj formları ve staj dosyası web sayfamızdan temin edilerek bilgisayar ortamında veya elle düzenli ve okunaklı bir biçimde öğrencinin kendi el yazısıyla doldurulabilecek.

  

STAJ SÜRECİNDE KULLANILACAK OLAN FORMLAR
Belge Adı Açıklama PDF DOC
Zorunlu Staj Formu Başvuru Esnasında Doldurulacak (En az 2 nüsha) İndir İndir
SB1 Başvuru Esnasında Doldurulacak İndir İndir
SB2 Başvuru Esnasında Doldurulacak  İndir İndir
SB3 Staja Başlama Öncesinde Doldurulacak İndir İndir
SB4 Staja Başlandığı Gün Doldurulacak İndir İndir
SB6 Staj Bitiminde Doldurulacak (Kapalı Zarfla Teslim Edilecek) İndir İndir
SB8 Staj Dosya Tesliminde Dol. (Staj Dosyası Teslim Dilekçesi) İndir İndir
D0 Staj Dosyası Kapağı (İlk Sayfa) İndir İndir
D1 Staj Dosyası Detay Kapağı (2. sayfa) İndir İndir
D2 Staj Dosyası İş ve Devam Takip Çizelgesi (3.sayfa) İndir İndir
D3 Staj Dosya İçeriği (Her iş günü için) İndir İndir
Katkı Payı Formu Staj Sonrasında Gerekli İse İşyeri Tarafından Doldurulacak İndir İndir
Sağlık Yardım Formu Başvuru Esnasında Doldurulacak İndir İndir
Staj Muafiyet Formu Muafiyet Başvurusu Yapmak İsteyen Öğrenciler İçin İndir İndir
Sağlık Provizyonu Başvuru Esnasında Çıktısı Alınıp Teslim Edilecek e-devlet giriş
Öğrenci Belgesi Gerekli olması halinde Çıktısı E-Devlet Üzerinden Alınabilir e-devlet giriş

Ekleme tarihi: 11-12-2018 07:44:12 Güncellenme tarihi: 23-05-2023 09:34:25