AKKUŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Personel-Bölüm Sekreterliği İş Akış Şemaları

1. Bölüm Sekreterliği -39 Maddeye Göre Görevlendirilme Talepleri(Kısa Süreli)

2. Bölüm Sekreterliği -39 Maddeye Göre Görevlendirilme Talepleri(Uzun Süreli)

3. Bölüm Sekreterliği- Ders Muafiyet Başvuruları

4. Bölüm Sekreterliği- Ders Vermek Üzere Öğretim Elemanı Görevlendirilme İşlemleri

5. Bölüm Sekreterliği -Evrak Kayıt İşleri

6. Bölüm Sekreterliği- Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Başvuruları(Öğr.Gör)

7. Bölüm Sekreterliği- Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma Başvuruları(Yrd.Doç.Dr.)

8. Bölüm Sekreterliği-Akademik Personel Dilekçelerine Cevap Verilmesi İşlemleri

9. Bölüm Sekreterliği-Bilimsel Etkinlik Yazılarının Öğretim Elemanlarına Tebliğ Edilmesi

10. Bölüm Sekreterliği-Bölüm Görüşü Sorulan Yazılara İlişkin İşlemler

11. Bölüm Sekreterliği-Ders Vermek Üzere Yüksekokul Dışından Gelen Talep Yazılarına İlişkin İşlemler

12. Bölüm Sekreterliği-Evrak Dosyalama İşlemleri

13. Bölüm Sekreterliği-Öğrenci Dilekçelerine Cevap Verilmesi İşlemleri

14. Bölüm Sekreterliği-Telafi Dersi Başvuruları

Personel İşleri İş Akış Şemaları

1. 31. Maddeye Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

2. 35. Maddeye Göre Görevlendirme Başvurusu

3. 39. Maddeye Göre Görevlendirme Başvurusu(kısa Süreli)

4. 39. Maddeye Göre Görevlendirme Başvurusu(Uzun Süreli)

5. 40-a Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

6. 40-d Maddesine Göre Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri

7. Açıktan Ataması Yapılan Personelin İşe Başlama İşlemleri

8. Hastalık(rapor) İzni Başvurusu

9. İstifa Başvurusunun Yapılması

10. Mazeret İzni Başvurusu

11. Mazeret(Babalık) İzni Başvurusu

12. Mazeret(evlilik) İzni Başvurusu

13. Mazeret(ölüm) İzni Başvurusu

14. Naklen Başka Kuruma Atanan Personelin Ayrılış İşlemleri

15. Öğretim Elemanı(Öğr.Gör. ) Atanma İşlemleri

16. Öğretim Elemanı(Öğr.Gör.) Yeniden Atanma İşlemleri

17. Personel Belgesi Talep Edilmesi

18. Personelin Askerlik Hizmeti İçin Görevinden Ayrılması

19. Yıllık İzin Kullanma Başvurusu

20. Yrd.Doç.Dr. Açıktan Atanma İşleri

21. Yurtdışında Yıllık İzin Kullanma Başvurusu


Ekleme tarihi: 11-12-2018 07:08:23