AKKUŞ MESLEK YÜKSEKOKULU

Birim Kalite Komisyonu

AKKUŞ MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE KOMİSYONU

Unvanı, Adı-Soyadı Komisyon Görevi / Birimdeki Görevi
Öğr.Gör. Yeliz ŞENKAYA Başkan / Müdür Yardımcısı
Fatih YÜKSEL Sekreter / Yüksekokul Sekreteri
Dr.Öğr.Üyesi Burcu DEMİREL YILMAZ Üye / Ormancılık Bölümü Öğretim Elemanı
Öğr.Gör. Tevfik Fikret KOLOĞLU Üye / Bilgisayar Kullanımı Bölümü Öğretim Elemanı
Hüseyin ÖZBAY Üye / Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu
Sürüye KALENDER Üye / Öğrenci Temsilcisi

Ekleme tarihi: 11-12-2018 06:22:05 Güncellenme tarihi: 15-02-2023 10:37:13